Doelstelling:

Personeelsvereniging Rijnstate is opgericht in 1988. De naam Personeelsvereniging ‘De Spil’ (Samen Plezier Is Leuker) komt voort uit de vroegere personeelsvereniging van ziekenhuis Rijnstate en de personeelsvereniging van ziekenhuis Velp. Deze samensmelting heeft in 1999 plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2011 zijn ook de medewerkers van ziekenhuis Zevenaar toegetreden tot Personeelsvereniging De Spil.

De doelstelling van personeelsvereniging de Spil is om voor zoveel mogelijk leden activiteiten te organiseren in de vorm van sport, cultuur en ontspanning. Om dit te kunnen realiseren heeft de personeelsvereniging een bestuur dat bestaat uit 11 enthousiaste bestuursleden die elk binnen diverse commissies de activiteiten organiseren. Binnen deze 11 bestuursleden wordt er tevens een dagelijks bestuur gevormd die bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorwaarden:

Om lid te mogen worden van personeelsvereniging de Spil dient men op de loonlijst te staan van ziekenhuis Rijnstate. Tevens kunnen werknemers die met pensioen gaan hun lidmaatschap behouden. Dit dienen zij zelf aan te geven. Medewerkers van externe bedrijven die binnen de muren van ziekenhuis Rijnstate werkzaam zijn kunnen ook lid worden. Zij betalen echter een hoger contributiebedrag.

cupcakes
parachute springen
1534515966877196