Geen categorie

Op dinsdag 29 november zal Sinterklaas en zijn regenboog pieten de
kinderen van de werknemers van Rijnstate weer verblijden met een bezoek.
Dit keer anders als voorgaande jaren, namelijk een drive through op P8.

 

VOOR KINDEREN VAN 3 T/M 8 JAAR
(Oudere en jongere kinderen zullen geen cadeau ontvangen)

 

Je kunt je opgeven voor dit evenement door een mail te sturen naar
pvdespil@rijnstate.nl
Om de drive through zo soepel mogelijk te laten verlopen moet in de
mail een tijdsvak worden aangeven (14:00, 14:15, 14:30, 14:45,
15:00 of 15:15). Geef ook de naam van de kinderen en hun leeftijd
door.
OPGEVEN VOOR UITERLIJK 23 NOVEMBER!